Supergeleiding.. Weten hoe het écht zit??

Middels deze site wil ik n.a.v. mijn profielwerkstuk meer informatie aanbieden over supergeleiding. Hieronder maak ik duidelijk waarom ik voor mijn profielwerkstuk dit onderwerp gekozen heb.

Nadat ik van het verschijnsel supergeleiding gehoord had, leek het me een uitdagend onderwerp om een profielwerkstuk over te maken. Ik wou uiteraard exact weten hoe supergeleiding ontstaat en wat het precies inhoudt. Verder zal ik een aantal belangrijke toepassingen behandelen.
Om de theorie in de praktijk te brengen wil ik twee experimenten gaan doen. Ik wil een proef gaan doen, waarbij ik het verband tussen de temperatuur en de weerstand van een supergeleider onderzoek. Tevens wil ik bekijken wat het verband is tussen de temperatuur en de weerstand van een ‘gewone’ geleider, welke niet supergeleidend is.

Om een goed onderzoek te kunnen doen heb ik een hoofdvraag opgesteld voor mijn onderzoek. Deze luidt als volgt:
Wat is het verband tussen de temperatuur en de weerstand van een geleider?

Bij deze onderzoeksvraag heb ik een aantal deelvragen opgesteld.
1. Wat is supergeleiding?
2. Hoe ontstaat supergeleiding?
3. Welke invloed heeft de temperatuur op een supergeleider?
4. Welke materialen kunnen worden gebruikt als supergeleider?
5. Wordt supergeleiding al op grote schaal toegepast?

Hypothese
Naar mijn verwachting zal het verband tussen de temperatuur en de weerstand van een geleider positief zijn, dat wil zeggen als de temperatuur stijgt de weerstand van deze geleider ook stijgt. Hier is echter één uitzondering op naar mijn weten. Er zijn namelijk bepaalde materialen die onder lage temperaturen een apart verschijnsel vertonen, waarbij de weerstand volledig wegvalt. Wat ik van deze materialen verwacht is dat de weerstand bij een bepaalde temperatuur nul wordt.

© 2021 Roeland van Straten