Theorie

Op onderstaande pagina's zal ik uitleggen waardoor supergeleiding ontstaat en welk verband er bestaat tussen de temperatuur en de weerstand van een supergeleider. Allereerst zal ik een antwoord op de vraag geven wat supergeleiding is, waarna ik de BSC-theorie, welke het ontstaan van supergeleiding beschrijft, zal uitleggen.

© 2019 Roeland van Straten