Toepassingen

Nu het duidelijk is hoe supergeleiding ontstaat en hoe het verklaard kan worden, richt ik mij op de toepassingen die supergeleiders met zich meebrengen. Hierbij staat vooral de verdwenen weerstand centraal, wat een hoop voordelen met zich meebrengt. De volgende toepassingen zal ik nader toelichten:
© 2019 Roeland van Straten