< Terug naar het overzicht

Elektriciteitstransport

Doordat bij afwezigheid van weerstand in een supergeleider geen energieverlies optreed, zou dit grote voordelen kunnen bieden aan het elektriciteitstransport. Geen energieverlies betekent een hoger rendement en lagere kosten. In 2001 is in Detroit een deel van elektriciteitskabels vervangen door supergeleidende kabels. Hierbij wordt door het midden van deze kabels vloeibaar stikstof gepompt. De draad bestaat voor het grootste gedeelte uit zilver,het is echter nog steeds goedkoper om koperdraden te gebruiken. De supergeleidende stroomkabel levert wel een ruimtebesparing op en vervangt daarmee 9 gewone koperdraden. Vooral in transformatoren wordt er in de toekomst veel verwacht van supergeleiders, omdat daar veel energiewinst te behalen valt.


Schematische weergave supergeleidende elektriciteitskabel


< Terug naar het overzicht
© 2020 Roeland van Straten