< Terug naar het overzicht

Gebruik bij dateringen

Drie Israėlische onderzoekers ontdekten in 2003 dat supergeleiding was te gebruiken voor het dateren van archeologische vondsten. Uit de oudheid bestaat er een behoorlijk aantal gebruiksvoorwerpen waar lood in verwerkt is, welke vaak bij archeologische vondsten opduiken. Als er daarbij geen andere voorwerpen worden gevonden, waarbij de ouderdom wel bekend is of er kenmerken uit de oudheid zichtbaar zijn, is het lastig vast te stellen hoe oud het voorwerp is. Door het voorwerp af te koelen tot iets boven het absolute nulpunt wordt het aanwezig lood in het voorwerp supergeleidend. Onder invloed van een magneet kan zo het interne magneetveld van het materiaal worden gemeten. Uit deze waarde kan de hoeveelheid zuiver lood in het voorwerp berekend worden, waarna ook de hoeveelheid roest op het voorwerp te berekenen is na weging. Nu bekend is hoeveel roest er op het voorwerp zit hoeft alleen nog maar te worden gekeken in een tabel hoe oud het voorwerp is. De oxidatie van lood verloopt namelijk lineair met de tijd en kan makkelijk worden uitgezet in een grafiek.
Zo kan zonder beschadiging van het voorwerp eenvoudig de ouderdom worden vastgesteld, zelfs het roest hoeft en mag niet meer van het voorwerp verwijderd worden.


< Terug naar het overzicht
© 2020 Roeland van Straten